media*production*design

WE LOVE AD

IKONIST POPULAR WORKS

Ne Yapıyoruz

Değerli şeyler üretiyoruz. Reklam, film, müzik, televizyon, internet ve dergiler gibi kültürel ürünlere yeni ikonlar katıyor, kazandırıyoruz.
Reklam

Reklam, bir ürünün "marka" haline getirilmesi ya da "marka" halindeki bir ürünün tüketici zihninde olması istenen yere getirilmesi sürecidir.

PR

Marka sadece bir slogan, logo ya da renk değildir. Bize göre "marka" tüketicinin zihnine kazınan olumlu imajdır.

Stratejik Pazarlama

Markaların gelişim ve değişim süreçlerinde rakip analizi yaparak ve rakiplerin pazar konumlarını inceleyerek, yaptığımız işi sağlam temellere oturtuyoruz.

Medya Planlama

Marka ve hedef kitle arasındaki etkileşimi en yüksek seviyeye taşıyacak şekilde; markanın söylemek, anlatmak, bildirmek ve hatırlatmak istediği her şeyi hedefe ulaştırıyoruz.

Kreatif Tasarım

Yaratım sürecini yönlendiren en temel etkenin "bakış ve görüş açısı" olduğuna inanıyoruz. Yaratıcı tasarım ve teknoloji arasında, farklı bakış ve görüş açılarıyla, farklı uyumlar sağlıyoruz.
felsefemiz

Değişim ve gelişim birbirinden ayrı tutulamayacak bir bütündür.

Her geçen gün gelişen ve değişen medya "yeni medya"yı ortaya çıkarmış; yeni medya yeni reklam anlayışı ve ortamlarını getirmiştir.
Reklam sadece televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, sinema ve internet gibi ortamlar aracılığıyla çeşitli mal, ürün ve hizmetlerin tüketicilere tanıtılması ya da hatırlatılması değildir.

Reklam bir anlamda da ürünün değişen durum, zaman ve rekabet koşulları içerisinde kendini en iyi biçimde ifade etme sürecidir.


portföy

Bize göre tasarım organiktir,
düşsel fikirlerimiz ve realitenin harmanlanarak gerçeklik kazandırıldığı ve hayatın parçası haline getirildiği yaratım sürecinin ürünü, sonucudur.

Kontakt

Bilgiye mi ihtiyacınız var?
Sorularınız ve yorumlarınız için bize ulaşın.

IKONIST Medya Yapım Tasarım Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti.
Şehit Fethi Sokak,
Arsan Apt. 23A NO:2,
Acıbadem 34660 İstanbul